Nota kepada semua sukarelawan

Anda boleh mendaftar untuk lebih daripada seorang. Semua pendaftaran melalui mengesahkan kehadiran untuk kerja sukarelawan pada tarikh dan masa ditetapkan. Sebarang pembatalan boleh dilakukan 24 jam sebelum sahaja

 

Sukarelawan ke Batu Pahat

Tarikh: 8 Januari Tempat berkumpul: Shah Alam Pengangkutan disediakan: untuk Lembah Klang dan Selangor

Free

Sukarelawan ke Pontian

Tarikh: 8 Januari Tempat berkumpul: Shah Alam Pengangkutan disediakan: untuk Lembah Klang dan Selangor

Free

Sukarelawan ke Tangkak

Tarikh: 8 Januari Tempat berkumpul: Shah Alam Pengangkutan disediakan: untuk Lembah Klang dan Selangor

Free

Sukarelawan ke Kota Tinggi

Kota Tinggi Kota Tinggi, Johor

Tarikh: 8 Januari Tempat berkumpul: Shah Alam Pengangkutan disediakan: untuk Lembah Klang dan Selangor

Free

Sukarelawan warehouse

Tarikh: 8 Januari Tempat berkumpul: Shah Alam Pengangkutan disediakan: untuk Lembah Klang dan Selangor

Free