Nota kepada semua sukarelawan

Anda boleh mendaftar untuk lebih daripada seorang. Semua pendaftaran melalui mengesahkan kehadiran untuk kerja sukarelawan pada tarikh dan masa ditetapkan. Sebarang pembatalan boleh dilakukan 24 jam sebelum sahaja

 

Latest Past Events

Sukarelawan warehouse

Tarikh: 8 Januari Tempat berkumpul: Shah Alam Pengangkutan disediakan: untuk Lembah Klang dan Selangor

Free

Sukarelawan ke Kota Tinggi

Kota Tinggi Kota Tinggi

Tarikh: 8 Januari Tempat berkumpul: Shah Alam Pengangkutan disediakan: untuk Lembah Klang dan Selangor

Free

Sukarelawan ke Tangkak

Tarikh: 8 Januari Tempat berkumpul: Shah Alam Pengangkutan disediakan: untuk Lembah Klang dan Selangor

Free