Nota kepada semua sukarelawan

Anda boleh mendaftar untuk lebih daripada seorang. Semua pendaftaran melalui mengesahkan kehadiran untuk kerja sukarelawan pada tarikh dan masa ditetapkan. Sebarang pembatalan boleh dilakukan 24 jam sebelum sahaja