Sumbangan Kos Operasi Tahunan maribantu

Kami tidak mengenakan sebarang caj kepada pihak yang menjalankan kempen, dan kami bertekad untuk terus TIDAK MENGENAKAN CAJ melalui portal ini.

Oleh yang demikian, kami membuka kempen ini yang akan berjalan selama setahun.
Setiap sumbangan melalui kempen ini akan memastikan kami terus dapat membantu lebih ramai pihak

Berikut adalah kos operasi tahunan untuk portal maribantu

1. Domain : RM78.80
2. Hosting : RM228
3. Plugin GiveWP : RM2 065
4. Elementor Pro : RM202.61
4. Pembangun portal : RM2 000

Jumlah keseluruhan : 4 574.41